معرفی سرای فایل :

در این ویدئو در رابطه با قابلیت اطمینان سایت سرای فایل و به طور کلی ساز و کار سایت سرای فایل پرداخته میشهثبت نام :


در این ویدئو در رابطه با نحوه عضویت در سایت سرای فایل ایران و همچنین بارگزاری فایل و استفاده از فایل های دیگران توضیح داده شده.
مدیریت فایل :


در این ویدئو نحوه آپلود فایل های شما و چگونگی کسب درآمد از انها توضیح داده خواهد شد.

گزارشات :


اگر میخواهید در مورد ریز کارکرد خود در سرای فایل گزارش بگیرید این ویدئو را تماشا کنید.مدیریت مالی :


در این گزارش به شما توضیح داده خواهد شد که چگونه میزان فروش خود را گزارش گیری کنید و برای برداشت وجه خود اقدام کنیدپشتیبانی :


در این قسمت به نحوه ارتباط با پشتیبان سایت توضیح داده شده است.